temario cnpMossos d`Esquadra
Qüestionari de coneixement de l’entorn polític, econòmic i social
PVP: 31,00 euros
ComprarRESEÑA

Aquest llibre forma part de la nostra proposta formativa per a la preparació de les proves d’accés a la categoria de l’escala bàsica del Cos de Mossos de Esquadra de la Generalitat de Catalunya, conforme a l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, en el qual s’ofereixen 500 places per a aquesta categoria professional. El llibre Qüestionari de coneixement de l’entorn polític, econòmic i social està dirigit a la preparació de l’àmbit D, conforme es requereix en el temari publicat segons la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d´Esquadra.

ÍNDICE

Test n.º 1. Test n.º 2. Test n.º 3. Test n.º 4. Test n.º 5. Test n.º 6. Test n.º 7. Test n.º 8. Test n.º 9. Test n.º 10. Test n.º 11. Test n.º 12. Test n.º 13. Test n.º 14. Test n.º 15. Test n.º 16. Test n.º 17. Test n.º 18. Test n.º 19. Test n.º 20. Test n.º 21. Test n.º 22. Test n.º 23. Test n.º 24. Test n.º 25. Test n.º 26. Test n.º 27. Test n.º 28. Test n.º 29. Test n.º 30. Test n.º 31. Test n.º 32.

Mossos d`Esquadra. Qüestionari de coneixement de l’entorn polític, econòmic i social