temario cnpMossos d`Esquadra
Temari de l´àmbit A: Coneixements de l´entorn
PVP: 17,00 euros
ComprarRESEÑA

Aquest llibre forma part de la nostra proposta formativa per a la preparació de les proves d’accés a la categoria de l’escala bàsica del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, conforme a l’Acord GOV/155/2018, de 20 de desembre –que recomanem llegir detingudament a DOGC 7786, d’11 de gener de 2019- pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019, en el qual s’ofereixen 750 places per a aquesta categoria professional. Concretament, aquest Volum està dedicat a l’Àmbit A del Programa, Coneixements de l’Entorn, i conté l’anàlisi detallada dels seus 7 temes: Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII; Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XXI); Història de la policia a Catalunya; Àmbit sociolingüístic; Marc geogràfic de Catalunya; l’entorn social i les TIC en el segle XXI.

ÍNDICE

ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L’ENTORN Tema A.1. Història de Catalunya i de la policia (part I) Esquemes A.1. Tema A.2. Història de Catalunya i de la policia (part II) Esquemes A.2 Tema A.3. Història de la policia a Catalunya Esquemes A.3. Tema 4. Àmbit sociolingüístic Esquemes A.4. Tema A.5. Marc geogràfic de Catalunya Esquemes A.5. Tema A.6. Entorn social a Catalunya Esquemes A.6 Tema A.7. Les tecnologies de la informació en el segle XXI Esquemes A.7

Mossos d`Esquadra. Temari de l´àmbit A: Coneixements de l´entorn