temario cnpMossos d`Esquadra
Temari de l´àmbit B: Institucional
PVP: 30,00 euros
ComprarRESEÑA

Aquest llibre forma part de la nostra proposta formativa per a la preparació de les proves d’accés a la categoria de l’escala bàsica del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, conforme a l’Acord GOV/155/2018, de 20 de desembre –que recomanem llegir detingudament a DOGC 7786, d’11 de gener de 2019- pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019, en el qual s’ofereixen 750 places per a aquesta categoria professional. Concretament, aquest Volum està dedicat a l’Àmbit B, Institucional, i conté l’anàlisi detallada dels seus nou temes. La seva redacció està orientada en un sentit pedagògic i funcional per afavorir en tot moment l’assimilació sistemàtica i exacta dels seus continguts de cara a la preparació eficaç i realista de les proves que hauran d’afrontar-se, i amb el rigor i profunditat deguts d’acord amb la dificultat de les mateixes. Cada tema s’acompanya d’uns esquemes comprensius de la matèria, estructurats i elaborats amb detall resumint el contingut i conceptes fonamentals.

ÍNDICE

ÀMBIT B: INSTITUCIONAL Tema B.1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) Esquema B.1. Tema B.2. Les institucions polítiques de Catalunya Esquema B.2. Tema B.3. L’ordenament jurídic de l’Estat Esquema B.3. Tema B.4. Els drets humans i els drets constitucionals Esquema B.4. Tema B.5. Les institucions polítiques de l’Estat Esquema B.5. Tema B.6. Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional Esquema B.6. Tema B7. L’organització territorial de l’Estat Esquema B.7. Tema B.8. La Unió Europea Esquema B.8.

Mossos d`Esquadra. Temari de l´àmbit B: Institucional