temario cnpMossos d`Esquadra
Temari de l´àmbit B: Institucional
PVP: 30,00 euros
ComprarRESEÑA

Aquest llibre forma part de la nostra proposta formativa per a la preparació de les proves d’accés a la categoria de l’escala bàsica del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, conforme a l’Acord GOV/124/2019, de 17 de setembre –que recomanem llegir detingudament a DOGC 7993 de 29 d’octubre de 2019 (RESOLUCIÓ INT/2786/2019, de 29 d’octubre, de convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra). Concretament, aquest Volum està dedicat a l’Àmbit B del Programa, Institucional, i conté l’anàlisi detallada dels seus nou temes. Aquest material que teniu entre les mans és una obra de consulta indispensable i necessària per a preparar amb garanties l’oposició per esdevenir Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya. En efecte, la seva redacció està orientada en un sentit pedagògic i funcional per afavorir en tot moment l’assimilació sistemàtica i exacta dels seus continguts de cara a la preparació eficaç i realista de les proves que hauran d’afrontar-se, i amb el rigor i profunditat deguts d’acord amb la dificultat de les mateixes. Amb aquesta finalitat, cada tema s’acompanya d’uns esquemes comprensius de la matèria, estructurats i elaborats amb detall resumint el contingut i conceptes fonamentals. Els restants àmbits A i C s’analitzen en sengles volums d’aquesta col·lecció. A més, Editorial MAD ofereix aquestes obres d’interès per a la preparació d’aquestes proves: – La nova edició 2019 del Test del Temari, ampliat i actualitzat amb les últimes dades legislatives i d’actualitat indispensables per al un repàs exhaustiu i complet del Temari de cada un dels àmbits. – El Qüestionari de coneixement de l’entorn polític, econòmic i social per al Cos de Mossos d’Esquadra, amb un total de 52 test de temàtica variada per a la preparació de les matèries no legislatives que s’exigeixen en aquestes proves selectives i també amb especial atenció als temes d’actualitat i últimes notícies d’interès cultural i general. – La nova edició del Test Psicotècnics, de Personalitat i l’entrevista per Mossos d’Esquadra, amb cinc grans blocs temàtics, plantejats des d’una òptica fonamentalment pedagògica, que inclou tant la descripció general de l’aptitud avaluada com l’explicació detallada de diversos exemples i consells pràctics, que li ajudaran a familiaritzarse amb la prova, així com información interessant i profitosa sobre les diferents proves: l’entrevista i els qüestionaris de personalitat. Per tot plegat teniu en aquest un material polivalent i de màxima actualitat. Els equips d’autoria i d’edició desitgem que us sigui de la major utilitat. Us animem a tirar endavant amb aquesta bonica tasca que us heu plantejat, i que amb el vostre esforç i la nostra petita col•laboració, esdevingueu ben aviat uns bons policies del segle XXI, al servei dels ciutadans de Catalunya. Mercès per la vostra confiança.

ÍNDICE

ÀMBIT B: INSTITUCIONAL Tema B.1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) Esquema B.1. Tema B.2. Les institucions polítiques de Catalunya Esquema B.2. Tema B.3. L’ordenament jurídic de l’Estat Esquema B.3. Tema B.4. Els drets humans i els drets constitucionals Esquema B.4. Tema B.5. Les institucions polítiques de l’Estat Esquema B.5. Tema B.6. Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional Esquema B.6. Tema B7. L’organització territorial de l’Estat Esquema B.7. Tema B.8. La Unió Europea Esquema B.8.

Mossos d`Esquadra. Temari de l´àmbit B: Institucional