temario cnpMossos d`Esquadra
Temari de l´àmbit C: Seguretat i Policia
PVP: 29,00 euros
ComprarRESEÑA

Aquest llibre forma part de la nostra proposta formativa per a la preparació de les proves d’accés a la categoria de l’escala bàsica del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, conforme a l’Acord GOV/124/2019, de 17 de setembre –que recomanem llegir detingudament a DOGC 7993 de 31 d’octubre de 2019 (RESOLUCIÓ INT/2786/2019, de 29 d’octubre, de convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra). Concretament, aquest Volum està dedicat a l’Àmbit C del Programa, Seguretat i Policia, i conté l’anàlisi detallada dels seus cinc temes. Aquest material que teniu entre les mans és una obra de consulta indispensable i necessària per a preparar amb garanties l’oposició per esdevenir Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya. En efecte, la seva redacció està orientada en un sentit pedagògic i funcional per afavorir en tot moment l’assimilació sistemàtica i exacta dels seus continguts de cara a la preparació eficaç i realista de les proves que hauran d’afrontar-se, i amb el rigor i profunditat deguts d’acord amb la dificultat de les mateixes. Amb aquesta finalitat, cada tema s’acompanya d’uns esquemes comprensius de la matèria, estructurats i elaborats amb detall, resumint el contingut i conceptes fonamentals. Els restants àmbits A i B s’analitzen en sengles volums d’aquesta col·lecció. A més, Editorial MAD ofereix aquestes obres d’interès per a la preparació d’aquestes proves: – L’edició 2019 del Test del Temari, ampliat i actualitzat amb les últimes dades legislatives i d’actualitat indispensables per poder fer un repàs exhaustiu i complet del Temari de cada un dels àmbits. – El Qüestionari de coneixement de l’entorn polític, econòmic i social per al Cos de Mossos d’Esquadra, amb un total de 52 test de temàtica variada per a la preparació de les matèries no legislatives que s’exigeixen en aquestes proves selectives i també amb especial atenció als temes d’actualitat i les últimes notícies d’interès cultural i general. – La nova edició del Test Psicotècnics, de Personalitat i l’entrevista per Mossos d’Esquadra, amb cinc grans blocs temàtics, plantejats des d’una òptica fonamentalment pedagògica, que inclou tant la descripció general de l’aptitud avaluada com l’explicació detallada de diversos exemples i consells pràctics, que us ajuda a familiaritzar-vos amb la prova, i us proporciona informació interessant i profitosa sobre les diferents proves: l’entrevista i els qüestionaris de personalitat. Per tot plegat teniu en aquest un material polivalent i de màxima actualitat. El personal d’autoria i d’edició us desitgen que us sigui de la major utilitat. Us animem a tirar endavant amb aquesta bonica tasca que heu encetat, i que amb el vostre esforç i la nostra petita col•laboració, esdevingueu ben aviat uns excel·lents policies del segle XXI, al servei dels ciutadans de Catalunya.

ÍNDICE

ÀMBIT C: DE SEGURETAT I POLICIA Tema C.1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat Esquema C.1 Tema C.2. El Departament d’Interior Esquema C.2 Tema C.3. La coordinació policial Esquema C.3 Tema C.4. El marc legal de la seguretat Esquema C.4 Tema C.5. El Codi deontològic policial Esquema C.5

Mossos d`Esquadra. Temari de l´àmbit C: Seguretat i Policia