temario cnpMossos d`Esquadra
Test del Temari Oficial
PVP: 30,00 euros
ComprarRESEÑA

Aquest llibre forma part de la nostra proposta formativa per a la preparació de les proves d’accés a la categoria de l’escala bàsica del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, conforme a l’Acord GOV/124/2019, de 17 de setembre –que recomanem llegir detingudament a DOGC 7993 de 31 d’octubre de 2019 (RESOLUCIÓ INT/2786/2019, de 29 d’octubre, de convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra). Comprèn els següents continguts de gran valor didàctic i interès per a l’autoavaluació i el control de l’aprenentatge dels conceptes que són objecte d’examen: • Primera part: Test específics per a cada tema dels diferents àmbits de coneixement A, B, C i D, desenvolupats en altres manuals de la col·lecció conforme als temaris publicats en la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra. • Segona part: Test generals per a un repàs unificat i global de totes les matèries sol·licitades.

ÍNDICE

TEST ESPECÍFIC Àmbit A: Coneixements de l’entorn Test A1. Història de Catalunya (part I) Test A2. Història de Catalunya (part II) Test A3. Història de la policia a Catalunya Test A4. Àmbit sociolingüístic Test A5. Marc geogràfic de Catalunya Test A6. Entorn social a Catalunya Test A7. Les tecnologies de la informació en el segle XXI Àmbit B: Institucional Test B1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) Test B2. Les institucions polítiques de Catalunya Test B3. L’ordenament jurídic de l’Estat Test B4. Els drets humans i els drets constitucionals Test B5. Les institucions polítiques de l’Estat Test B6. Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional Test B7. L’organització territorial de l’Estat Test B8. La Unió Europea Àmbit C: Seguretat i Policia Test C1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat Test C2. El Departament d’Interior Test C3. La coordinació policial Test C4. El marc legal de la seguretat Test C5. El Codi deontològic policial Àmbit D: Actualitat Test D1. Política de Catalunya Test D2. Política d’Espanya Test D3. Política d’Europa i del món Test D4. Economia Catalunya i Espanya Test D5. Economia Espanya, Europa i món Test D6. Societat i cultura a Catalunya Test D7. Societat i cultura – Europa i el món Test D8. Mixte Àmbit D: Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social TEST GENERALS Test general 1 Test general 2 Test general 3 Test general 4 Test general 5 Test general 6 Test general 7 Test general 8 Test general 9 Test general 10 Test general 11 Test general 12 Test general 13 Test general 14 Test general 15 Test general 16 Test general 17 Test general 18 Test general 19 Test general 20 Test general 21 Test general 22 Test general 23 Test general 24 Test general 25

Mossos d`Esquadra. Test del Temari Oficial