temario cnpMossos d´Esquadra
Test Psicotècnics, de Personalitat i l’entrevista
PVP: 34,00 euros
ComprarRESEÑA

Aquest llibre forma part de la nostra proposta formativa per a la preparació de les proves d’accés a la categoria de l’escala bàsica del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, conforme a l’Acord GOV/155/2018, de 20 de desembre –que recomanem llegir detingudament a DOGC 7786, d’11 de gener de 2019- pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2019, en el qual s’ofereixen 750 places per a aquesta categoria professional. La nova edició del Test Psicotècnics, de Personalitat i l’Entrevista per Mossos d’Esquadra, amb cinc grans blocs temàtics, plantejats des d’una òptica fonamentalment pedagògica, que inclou tant la descripció general de l’aptitud avaluada com l’explicació detallada de diversos exemples i consells pràctics, que l’ajudaran a familiaritzarse amb la prova, així mateix , una sèrie d’exercicis ordenats de menor a major nivell de complexitat, així com informació interessant i profitosa sobre les diferents proves: l’entrevista i els qüestionaris de personalitat. El desenvolupament dels diferents àmbits de coneixement A, B, C i D, desenvolupats en altres manuals de la col·lecció s’ha realitzat conforme als temaris publicats en la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra.

ÍNDICE

1. APTITUDS VERBALS 1.1. Comprensió lectora 1.2. Ortografia 1.3. Sinònims/antònims 1.4. Frases incompletes 1.5. Ordre alfabètic 2. APTITUDS NUMÈRIQUES 2.1. Operacions de càlcul 2.2. Problemes 2.3. Agilitat mental numèrica 3. APTITUDS ADMINISTRATIVES 3.1. Matrius de figures 3.2. Símbols que indiquen operacions 3.3. Ratllades 3.4. Detecció d’errors 3.5. Classificació, organització alfabètica i arxiu 4. RAONAMENT 4.1.a) Analogies simples 4.1.b) Analogies complexes 4.2. Paraules no relacionades 4.3. Sèries de figures 4.4. Figures no relacionades 4.5.a) Matrius de símbols 4.5.b) Matrius de nombres i lletres 4.6. Diagrames 4.7. Càlcul abstracte (nivel I) 4.8. Càlcul abstracte (nivel II) 4.9. Sèries de nombres 4.10. Dòmino 4.11. Rellotges 4.12. Seqüència de nombres, lletres i símbols 4.13. Calendaris 4.14. Construcció 4.15. Rotació de figures 4.16. Comptacubs 4.17. Trencaclosques 4.18. Problemes 5. MEMÒRIA 5.1. Emparellaments 5.2. Texts incomplets 5.3.a) Retenció visual simbòlica 5.3.b) Retenció visual simbòlica amb tasques de distracció 5.3.c) Retenció visual contextualitzada SOLUCIONS RAONADES APTITUDS VERBALS Comprensió lectora Ortografia Sinònims/antònims Frases incompletes Ordenar alfabèticament APTITUDS NUMÈRIQUES Operacions de càlcul Problemes Agilitat numèrica APTITUDS ADMINISTRATIVES Matrius de figures Símbols que indiquen operacions Ratllades Detecció d’errors Clasificació, organització alfabètica i arxiu RAONAMENT Analogies simples Analogies complexes Paraules no relacionades Sèries de figures Figures no relacionades Matrius de símbols Matrius de nombres i lletres Diagrames Càlcul abstracte (nivell I) Càlcul abstracte (nivell II) Sèries de nombres Dòmino Rellotges Seqüència de nombres, lletres i símbols Calendaris Construcció Rotació de figures Comptacubs Trencaclosques Problemes MEMÒRIA Emparellaments Texts incomplets Retenció visual simbòlica Retenció visual simbòlica amb tasques per distreure Retenció visual contextualitzada PROVES DE PERSONALITAT L’ENTREVISTA

Mossos d´Esquadra. Test Psicotècnics, de Personalitat i l’entrevista